Jag hjälper er med Microsoft Access

  • Behöver ni hjälp med era accessprogram?
  • Vill ni skapa ett nytt program i Microsoft Access?
  • Önskar ni få råd, hjälp och stöd för hur ni ska göra?
  • Har ni data som ni vill kunna analysera och behandla i en databas?
  • Har ni växt ur Excel och tror/vet att era data kan organiseras effektivare i en databas?
  • Vill ni ha ett specialutvecklat affärssystem?
  • Vill ni koppla upp mot ert affärssystem och skapa nya rapporter, ta fram statistik, analysera och bearbeta data?

Standardlösning eller egenutvecklat i Access

Många gånger kan det vara frestande att skaffa ett standardprogram
för att hantera företagets administration, viktiga affärsprocesser och annan datahantering. Processer som är viktiga för er och som tar mycket tid i anspråk är områden som är bäst att digitalisera/automatisera. Nackdelar med att använda standardprogram är:

  • att det kan vara svårt anpassa standardprogram till att stödja er verksamhet tillräckligt bra
  • även om ni lyckas med anpassningen så blir ni bara ungefär lika effektiva som er konkurrenter i branschen, som ju kan använda samma standardsystem.

Effektivare och mer produktiva än era konkurrenter
Vill ni vara branschledande så kan ett egenutvecklat databasprogram specialanpassat till ert sätt att jobba vara vägen dit.
Med min långa erfarenhet kan jag troligen även hjälpa er med att hitta sätt att slippa onödigt manuellt arbete och helt automatisera olika moment.