Kurser

Kurserna ges på ert företag, kurslokal i Stockholm eller över internet.

Accesskurs för användare

En kurs för dig som vill arbeta effektivt med Access, känna dig säkrare och jobba snabbare.

Lär dig göra program med Access

En kurs för företag som vill ha ett specialanpassat program som ni vill kunna använda i er verksamhet.

Jag kan ge er färdiga moduler och programkod som gör att ni snabbare kan skapa kompletta program. Basen är vanligen ett enkelt kundregister som jag ger er. Vi utvecklar sedan programmet så att det passar er verksamhet. Alternativt kommer jag med förslag på utvecklingsarbeten som visar hur man gör program i access.

Accesskurs för utvecklare

Språket som används i Access, VBA Visual basic for application, är mycket kraftfullt och kan användas för att automatisera rutiner och kontrollera inmatning av data. Det går enkelt att lägga till funktioner:

  • Smarta funktioner som utför mer på kortare tid
  • Minimera risken för felinmatningar – så att ni vet att data är korrekt
  • Att skicka epost direkt från access med en knapptryckning
  • Hämta information från andra datasystem
  • Hämta data från internet eller ert intranet
  • Uppdatera data på era hemsidor direkt från Microsoft Access
  • Formatera information och hitta avvikelser som behöver åtgärdas
  • och mycket mycket mer

Med över 20 års erfarenhet så har jag gjort en hel del misstag och lärt mig hur man kan göra istället.

Special: Följ med när jag utvecklar åt er

Ge mig ett mindre uppdrag så får ni i realtid följa med och se hur jag jobbar och hur jag tänker samtidigt som jag gör programmet. Hela processen kan sparas som en video. På så sätt får ni både ett program, en kurs och dokumentation i form av en video som ni sedan kan använda för att utveckla andra delar av ert program.