Sök namn som stavas olika

Hitta namn  oavsett hur det stavas

Både för- och efternamn kan stavas på många olika sätt. Det gör det svårt eller tidskrävande ibland när man söker efter en person i ett kundregister och andra program.

Inte konstigt om det blir problem att hitta
> Tomas Svensson
när han i databasen är sparad som
> Svenson R Thomas.

Jag har en sökfunktion som gör det lättare att hitta olika stavningar och även klarar av att hitta rätt när namnen är omkastade som i exemplet ovan.

Sökfunktionen började utvecklas när jag ansvarade och utvecklade medlemsregistret i Ebba dansklubb. Det hände alltför ofta att jag inte hittade en person på grund av olika stavningar. Det löste jag då genom att koda om namnet enligt en algoritm och spara det kodade namnet i programmet. Samma kodning användes sedan vid sökning på namn och då hittades dom flesta olika varianter på namnet.

Nu utvecklas sökfunktionen ytterligare med bland annat instant search som du kanske sett när du sökt på Google, det att man får se resultatet direkt när man skriver in sin söktext. Tanken är nu även att ge en ljudsignal till användaren när det bara finns ett sökresultat kvar, så man vet att man inte behöver skriva in resterande söktext. Då blir det en ännu snabbare sökning.

Behovet finns hos fler!

Efter att nu hjälpt flera företag och organisationer har jag sett att samma behov finns hos många fler.  Nu undrar jag om det finns intresse hos andra att dra nytta av det arbete jag gjort, funktion som jag döpt till Soundex på svenska.

Det kallas Soundex

Det finns en funktion som kallas Soundex men den fungerar bäst på engelska personnamn och är väldigt förenklad då den bara gör om alla konsonanter till sifferkoder och tar bort alla vokaler för att hitta liknande namn. Så träffsäkerheten är inte så bra.

Då jag inte vet hur stort behovet är och inte har kontakt med personerna som skulle behöva denna sökfunktion så avvaktar jag med att lägga ner tid på detta tills jag ser att det finns ett intresse.