Kontrollera inmatat pris

Typ: Exempelprogram
Version: Microsoft Access 2003 (kan köras i Access 2007 och 2010)
Filnamn: AccessExempelPris.mdb
Ladda ner: AccessExempelPris.zip

 

Demoprogram som kontrollerar om ett inmatat pris är mindre än 10 eller större än 10000. Om det är det får man ett kontrollfråga där man kan välj att acceptera priset ändå.

Programkoden ser ut så här:

Option Compare Database
Option Explicit

Function mOk(fraga$) As Boolean
    mOk = MsgBox(fraga, vbOKCancel + vbDefaultButton2, "Ok/Cancel i Access") = vbOK
End Function

Function mYes(fraga$) As Boolean
    mYes = MsgBox(fraga, vbYesNo + vbDefaultButton2, "Ok/Cancel i Access") = vbYes
End Function

Private Sub Pris_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
    If Pris < 10 Then
        Cancel = Not mYes("Priset är mindre än 10, Spara ändå?")
    ElseIf Pris > 10000 Then
        Cancel = Not mYes("Priset är större än 10000, Spara ändå?")
    End If
End Sub


 

AccessExempelPris.zip

Läs mer om Accessprogram