Skapa stigande numrering med ny numrering för varje grupp

Hej !

Söker med ljus och lykta efter en lösning på mitt bekymmer men inte hittat något.

Jag behöver skapa en numrering av posterna i en fråga (skulle även kunna vara en tabell). Det vore inga problem om det bara skulle vara en enkel stigande numrering, det löses med en räknare.

Mitt önskemål är att numreringen ska börja om för varje nytt värde i ett av fälten.

T ex:
Kundgrupp – KundNum:
X — A — 1
X — B — 2
X — C — 3
Y — D1
Y — E2
ZF1
ZG2
ZH3

Så i fältet ”Num” vill jag få in en funktion som skapar en ny numrering för varje förändring i ”Kundgrupp”

Finns det någon SQL kod som kan skapa en sådan alternativt någon annan funktion?

Mvh // Håkan

2 kommentarer

 1. Jag tror det är enklast att göra detta med lite kod.

  ’ Denna funktion tvingar fram en nummerordning som börjar på 1 för varje grupp
  Function KundNumUpdateTvinga()
  Dim rs As Recordset, sql$, max&, gammalKundgrupp$
  sql = ”SELECT Kundnum.Kundgrupp, Kundnum.Kund, Kundnum.Num FROM Kundnum”
  sql = sql & ” ORDER BY Kundnum.Kundgrupp, Kundnum.Kund;”
  Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(sql)
  Do Until rs.EOF
  If rs!Kundgrupp <> gammalKundgrupp Then
  max = 0
  gammalKundgrupp = rs!Kundgrupp
  End If
  max = max + 1
  rs.Edit
  rs!num = max
  rs.Update
  rs.MoveNext
  Loop
  rs.Close
  End Function

Kommentarer är stängda.