Kundregister

Del av kundbild

Kundregister

Kundregister i Access

Vill ni ha ett lättanvänt kundregister där ni kan lägga in basuppgifter om er kunder. Med funktioner för att markera status och skriva in anteckningar om varje kund. Kundregistret består av ett företagsregister och kontaktregister för personer på företagen.

Läs mer på www.kundregister.com

Faktureringsprogram

Kundregistret innehåller nu även en integrerad enkel faktureringsmodul där det enkelt går att skicka fakturor i klump till flera kunder på en gång. Det är än så länge bara enkel fakturering utan kreditfaktura och utan koppling till bokföring men mycket lätt att förstå och att använda. Mer information finns på kundregister.com/fakturaprogram

Specialanpassat kundregister

Jag gör specialanpassade kundregister för ert företag och er verksamhet och kan även komma med tips på hur ni kan skapa effektivare och tidsbesparande automatiserade rutiner.

Dom program jag skapar är ofta mycket lättanvända och smarta (läs mer på Accessexpert) så det behövs ofta ingen utbildning att tala om förutom lite grundläggande kunskaper om hur man lägger in och ändrar data i en access databas.