Access programmering

Introduktion till programmering i Microsoft Access

Med programmering kan man skapa smarta och avancerade program i Microsoft Access. Programmeringsspråket i Access kallas VBA och står för Visual Basic for Applications.

VBA finns i flera program i Officepaketet, bland annat i Access, Excel och Outlook och med programmering kan man automatisera flera av dom vanliga arbetsmomenten i dessa program och dessutom utföra många andra åtgärder mer automatiskt.

Programkod kan köras 

 • direkt – i något som kallas kodfönstret i Access
 • när ett program startar
 • när formulär öppnas eller stängs
 • när ett värde i en fält ändras
 • när man klickar på en knapp
 • och på många många andra sätt

Några korta funktioner i VBA

Detta program skriver ut texten Hello World! i direktfönstret.

Sub hello()
Debug.Print "Hello World!"
End Sub

Detta program öppnar en dialogruta där man matar in ett namn, sedan kommer ett meddelande som säger t.ex. “Hej Micke”

Sub hej()
  Dim strName As String
  strName = InputBox("Vad heter du?")
  MsgBox "Hej " & strName
End Sub

Detta program skriver siffrorna 1 till 10 i direktfönstret.

Sub tio()
    Dim i As Integer
    For i = 1 To 10
        Debug.Print i
    Next
End Sub