VBA-konsult

Jag utvecklar även program i Microsoft Excel med VBA. Excel kan automatiseras med hjälp av samma programmeringsspråk (VBA) som används i Access.

Access och Excel kan programmeras så att dom kan styra varandra och utbyta information. Med MS Access kan även exceldokument skapas och t.ex skickas iväg som epost automatiskt eller med några få klick.

Vill du effektivisera hanteringen av Excel, Word, Outlook så kan jag utveckla program för detta i VBA (Visual Basic for Application) i Excel och Access. Då kan programmen göra så att manuell hantering av data automatiseras och på så vis bespara er en massa tid.

Samarbete med Excelkonsult

Jag har även inlett samarbete med erfarna Excelkonsulter. Så behöver ni hjälp med att göra era Exceldokument smartare och mer automatiserade så hör av dig.