Microsoft Access

Jag hjälper er skapa effektiva program i Microsoft Access. Access ingår i Microsoft Office och är ett utvecklingsverktyg med en databas och kan användas för att snabbt utveckla dataprogram. Databasen, tabeller och formulären som data visas i hänger tätt samman och gör att det är enklare och går snabbare att utveckla program i Access än i många andra utvecklingssystem. Microsoft Access ingår i dom flesta Office-paketen. Det går även att köpa Access separat. Om ni bara ska köra färdigutvecklade databasprogram behöver ni inte köpa Accessprogrammet utan kan gratis ladda ner Microsoft Access runtime.

Vad gör jag med MS Access

IT-konsult, IT-arkitekt, utvecklare, utbildare, problemlösare och programmerare. Ja, jag gör nästan allt som har att göra med Microsoft Access. Framför allt vill jag hjälpa dig att spara tid och att kunna göra mer med smarta verktyg och IT-system.

Microsoft Access

Ett utvecklingsverktyg, program och databas. Access kan liknas vid ett avancerat Excel som kan hantera större mängder data och relationer mellan data. Det går att bygga fullskaliga affärssystem, ekonomisystem och mycket omfattande program med hundratals tabeller och hundratusentals rader med information med uppgifter om företag, personer, kunder, medlemmar, transaktioner, händelser, fakturor, order, maskindelar, tidrapporter, schemahantering och mycket mer.

Effektivare processer

Med hjälp av MS Access är det möjligt att snabba upp och förenkla hanteringen av många företags processer så att det blir mer överskådligt, går snabbare och blir bättre gjort.

Utveckling av Access-program

En fördel med Access är att det går snabbare att utveckla program där än med många andra program i och med att databas och utvecklingsverktyg som tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron och kod är integrerat i ett och samma system. Access finns även redan på många företag. Det har lett till att många personer har provat göra lösningar med hjälp av Access och sköter många av företaget rutiner med egenutvecklade program. När man senare vill vidareutveckla programmet stöter många på problem för att dom saknar kunskap och erfarenhet av systemutveckling. Endera är det att man inte förstår hur man kan skapa bättre lösningar eller inte kan skapa dom funktioner som man vet är möjliga men man vet inte hur man ska göra. Tyvärr spenderar många företagare många timmar med att utveckla sina program i Access för att dom inte vet någon annan som kan göra utvecklingen, många gånger så fortsätter man för att det är så roligt att lära sig och se hur man själv kan skapa något som hjälper till med företagets utveckling. Timmarna tenderar att bli fler och fler tills man inser att man blivit systemutvecklare istället för att göra det som man är bäst på – att driva sitt företag. Det är då klokt att kontakta en expert på Access som snabbt kan skapa ett bra program i Access.