Min historia

Hur jag började med Microsoft Access och blev Accessexpert. 1993 dansade jag mycket och var aktiv i en dansklubb i Stockholm. Det året tog jag över ansvaretet för klubbens medlemsregister och letade efter något program för att ersätta det gamla medlemsregistret. Hörde att Microsoft året innan släppt första versionen av Access. Så vi skaffade det och jag började lära mig Access basic som var namet på VBA då. Fortsatte utveckla programmet under dom 3-4 år när jag var medlemsansvarig.

Medlemsregistet kom att användas i hela 18 år. Dom hade svårt att hitta en ersättare till programmet fast dom försökte vid tre tillfällen. Skötte själv medlemsregistreringar och kursadministrationen i programmet och såg till att det blev extremt snabbarbetat. Automatisk formatering av telefonnummer, personnummer, namn, adress och postnummer. Kontroll att telefon hade rätt antal siffror och giltiga riktnummer. Slagning mot en postnummerkatalog så att bara postnummer behövde anges. Varning om man var på väg att lägga upp en dubblett av samma person. Sökning på namn som kunde stavas på många olika sätt men ändå hitta och varna för dubbletter. Sekundsnabb registrering av medlemsavgifter och kursavgifter. Under dom 14 år som följde efter att jag slutat sköta registret uppstod endast ett fel som krävde 10 min felsökning.

Under den resan så lärde jag mig mycket av det jag har stor nytta av än i dag. Att program ska vara användarvänliga, snabba och ändå lätta att förstå då ofta många olika personer kommer använda programmen. Även registervård och att hitta poster som felaktigt registreras som olika poster fast det är samma person. Det blev ju ofta mycket extraarbete när till exempel en person som är medlem byter efternamn och senare betalar en kurs eller när den som registrerar kursbetalningen skriver fel namn eller fel adress. Så för att slippa extraarbetet som att be personen betala medlemsavgift, hitta medlemsbetalningen och sedan slå samman dom olika betalningarna så såg jag till att programmet varnade om det fanns likheter i namnet, om namn och adress matchade eller om telefon eller personnummer redan fanns. Även en specialfunktion för att snabbt slå samman olika poster till en. Det ledde till att det var ett rent nöje att jobba med programmet.

Dom som senare tog över ansvaret för medlemsregistret sa vid flera tillfällen att dom önskade dom hade liknande funktioner i programmen dom använde på deras arbeten. Allt beröm och den stolthet jag känner när jag gjort något så bra är nog anledningen till att fortsatt med systemutveckling och strävat efter att skapa riktigt bra program.