Registerprogram

Vill du komma igång snabbt med Microsoft Access kan ni snart ladda ner mitt registerprogram. Med det kan ni snabbt och enkelt skapa egna program.

UPPDATERAT:
Programmet får egen hemsida www.registerprogram.se

Det är nu lätt att skapa ett accessprogram
* Välj vad registret ska heta
* Lägg till olika fält som kundnamn, adress, telefon, e-post etc.
* Spara och börja direkt mata in era uppgifter

Det har nog aldrig varit enklare att komma igång med Access.

registerprogram-enkelt

Ett program som ovan skapas på ungefär 10 minuter.


Uppdatering 2020-02-25:
En ny version planeras släppas i september/oktober 2020. Skicka intresseanmälan till info@accesskonsult.se om du vill få information när programmet släpps.

Uppdatering 2016-12-25:
Intresset för programmet har varit stort, delvis p.g.a. att programmet Avanti (som sålts i ca 30000 exemplar) från P-Data slutat fungera med nya Windows versioner, samt många som söker på bland annat kundregister och andra som vill ha andra specialutvecklade program.

Ändå så väljer jag att pausa programutvecklingen av registerprogrammet för att fokusera på befintliga och nya kunder. Registerprogrammet används nu mest för att ta fram prototyper i nya kundprojekt.

Skicka e-post med Access

Accessprogram för nyhetsbrev
Nyhetsbrev i Access, skickar e-post snabbt och enkelt med olika meddelanden.

Det jag vill visa med dessa program är:
* Hur företagare spara tid och effektivisera processer i företagen
* Användarvänliga gränssnitt
* Vad som kan göra i Ms Access

Utveckling kan göra så att insamling, hantering och uppföljning av e-post i Microsoft Access blir både snabbare och bättre.

Kontakta mig om ni vill kunna skicka e-post direkt från access eller era andra program. Med eller utan bifogade dokument.

Konvertera till Access 2016

Konvertera program till Access 2016

Att uppgradera till Access 2016 från Access 2003, 2007, 2010 och 2013 går relativt snabbt, det tar normal bara någon timme då det bara är några mindre justeringar som behöver göras samt lite vba-kod som behöver ändras. Vid riktigt enkla fall tar det bara 30 minuter.

Access 2010 eller Access 2007

Eftersom Access 2007, Access 2010 och Access 2013 använder samma filformat så kan programmen användas fritt mellan versionerna så när du uppgraderar till en av versionerna så görs det samtidigt till dom andra accessversionerna. Körbara accde-filer som är gjord i 2013 kan dock inte köras i Access 2007 och 2010.

Uppgradera från Access 2000, Access 97, Access 95 och Access 2.0

Om ni har gamla program utvecklade i Access 2.0, Access 95, Access 97 behövs en mer omfattande konvertering av programkoden. Det tar därför lite längre tid att konvertera från dessa. Så några timmar extra behövs vanligtvis.

Vi hjälper er

Kontakta oss så hjälper vi till. Det tar normalt max en timme att uppgradera från Access 2003 till 2016 om programmet är utvecklat enbart med Access standardkomponenter. Vid ev kopplingar till andra program kan det behövas mer tid.

Support för Access 2003 upphör

Microsoft har beslutat att ej längre ge support till Office 2003 och Windows XP. Supporten upphörde 8 april 2014 *. Det innebär såklart att även supporten  för Access 2003 upphör. Inga fler uppdateringar så eventuella säkerhetsluckor kanske inte längre täpps till. Microsoft kommer alltså inte längre aktivt jobba med att få Access att fungerar i kommande versioner av Windows.
* Källa: https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/end-of-xp-support

Det är många företag som har program som är utvecklade i Access 2003 och äldre versioner av Access. Det märks här på Accesskonsult. Under 2014 och 2015 har många företag gjort förfrågningar och vill ha hjälp med att konvertera till Access 2013 eller Access 2010. Från 2016 använder majoriteten av företag Microsoft Access 2016. När företagen försöker att konvertera själva stöter man på problem med att programmen inte fungerar när man går över till senare versioner av Microsoft Access.

Vi hjälper er

Kontakta oss så hjälper vi till. Det tar normalt max en timme om programmet är utvecklat enbart med Access standardkomponenter. Om Accessprogrammet har eventuella kopplingar till andra program eller främmande komponenter kan det behövas lite mer tid att göra om programmet så att det går att köra i Access 2007, 2010 och 2013.

Sharepoint och Access

Har du hört talas om Sharepoint?

Om inte så är det dax nu.  Med Sharepoint från Microsoft så kan du mycket enkelt dela dokument på ert företag och samarbeta på ett enklare sätt. Det går till och med att lägga upp accessdatabaser i Sharpoint så att dom blir tillgängliga på webben (mer om det längre ner). Stora företags som Toyota använder Sharpoint för att dela hundratusentals dokument inom företaget och sina kunder. Om du har dokument som du vill dela med dina kollegor eller andra samarbetspartner råder jag dig att titta på Sharepoint. Grundutförandet Sharepoint Foundation är gratis att använda, sedan finns t.ex. Sharepoint Server som kostar lite.

Med Sharepoint kan man enkelt titta på olika Officedokument utan att ha Office installerat, dvs du kan titta på dom i en läsplatta eller från vilken dator som helst när du är ute och reser. Samt dela med dig av dina dokument till kunder och samarbetspartner.

Introduktion till Sharepoint

Nedan finns 70 miniuter med en jättebra introduktion till Sharepoint gjord av TrainSignal. Ta dig tid att titta på den om du vill få ordning på ert företags dokumentation och förbättra samarbetet på företaget. En kortare introduktion finns på office.microsoft.com/sv-se/sharepoint/

 

Sharepoint och Microsoft Access

Det går att lägga upp webblösningar från Access i Sharepoint så att accessprogram kan nås av alla. Det är bara att öppna en accessdatabas och sedan välja att skapa en webbapp på Sharepoint. Därefter bjuder du in dom användare du vill ska ha tillgång till databasen. Allt sker i webbläsaren så ingen behöver ha Access installerat.

Kundregister

Typ: Demoprogram
Accessversion: Microsoft Access 2003 (kan köras i Access 2007 och 2010)
Filnamn: KundregisterGrund.mde
Ladda ner: Kontakta mig om du vill ha en kopia av programmet
Villkor: Endast till företag

Bild av kundregister

Kundregister

 

Ett kundregister med grundläggande funktioner. Har register med företagskunder och kontaktpersoner. Lämpligt för företag som nu har sitt kundregister i Excel. Mycket lättjobbat och enkelt att förstå.

Läs mer om kundregister på Kundregister.com

Kontrollera inmatat pris

Typ: Exempelprogram
Version: Microsoft Access 2003 (kan köras i Access 2007 och 2010)
Filnamn: AccessExempelPris.mdb
Ladda ner: AccessExempelPris.zip

 

Demoprogram som kontrollerar om ett inmatat pris är mindre än 10 eller större än 10000. Om det är det får man ett kontrollfråga där man kan välj att acceptera priset ändå.

Programkoden ser ut så här:

Option Compare Database
Option Explicit

Function mOk(fraga$) As Boolean
    mOk = MsgBox(fraga, vbOKCancel + vbDefaultButton2, "Ok/Cancel i Access") = vbOK
End Function

Function mYes(fraga$) As Boolean
    mYes = MsgBox(fraga, vbYesNo + vbDefaultButton2, "Ok/Cancel i Access") = vbYes
End Function

Private Sub Pris_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
    If Pris < 10 Then
        Cancel = Not mYes("Priset är mindre än 10, Spara ändå?")
    ElseIf Pris > 10000 Then
        Cancel = Not mYes("Priset är större än 10000, Spara ändå?")
    End If
End Sub


 

AccessExempelPris.zip

Läs mer om Accessprogram

Färger i RGB-kub

Typ: Demoprogram
Version: Microsoft Access 2003 (kan köras i Access 2007 och 2010)
Filnamn: Farger1.0.mde
Ladda ner: Farger1.0.zip

 

Ett program som används för att hitta färger i en RGB (Röd-Grön-Blå) kub. Kuben består av 16*16*16 färger och man kan enkelt ”surfa” runt i kuben och se intilliggande färger på ett enkelt sätt.

Html färger enligt RGB-skalan

 

Farger1.0.zip

Läs mer om Accessprogram